Nové vyšetření (imunita)- CN-CGS

Nové vyšetření (imunita)- CN-CGS

2015-07-27

CN* - Cyclic Neutropenia (CN) - GREY COLLIE SYNDROME - grey collie, smooth and rough collie 

CN - canine cyclic neutropenia (Grey Collie syndrome)

Cyclic Neutropenia (CN) - Cyklická neutropénia je recesívne ochorenie pluripotentných kmeňových buniek, ktoré postihuje krátkosrsté aj dlhosrsté kólie. Toto ochorenie je známe aj ako Cyklická hematopoéza (Cyclic Hematopoiesis) alebo "Gray Collie Syndrome". Psi postihnutí Cyklickou neutropéniou sa javia viditeľne svetlejší ako zdraví súrodenci aj ako šteniatka so sfarbením merle.
Cyklická neutropénia je ochorenie, ktoré postihuje neutrofilv, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou imunitného systému psa. Každých 10-12 dní, pes zažije dramatický pokles počtu neutrofilov cirkulujúcich v jeho krvnom obehu, čo spôsobuje, že je veľmi náchylný na infekcie. U postihnutých sa často objavujú hnačky, horúčky, bolesti kĺbov alebo iné príznaky spojené s infekciami očí, dýchacích ciest, alebo kožné infekcie. Môže dôjsť aj ku krvácavým epizódam. Bohužiaľ, väčšina postihnutých psov zomiera ešte ako šteňa, a aj s tou najlepšou starostlivosťou, sa pes dožíva maximálneho veku 2-3 roky.

Cyklická neutropénia – Grey Collie Syndrom je ochorenie s autozomálne recesívnym typom dedičnosti, to znamená že ochorenie sa preto prejaví u jedincov, ktorí zdedia od oboch rodičov alelu s mutáciou.

Postihnutý jedinec sa označuje ako A/A affected.

Prenášači sa označujú ako N/A – carrier. Títo jedinci majú gén s mutáciou len od jedného rodiča a sú bez klinických príznakov. Alelu s mutáciou prenášajú na svoje potomstvo.

Zdraví jedinci sa označujú N/N non-affected, od oboch rodičov zdedili alelu bez mutácie.

Pri krytí dvoch prenášačov N/A bude teoreticky 25 % potomkov zdravých (N/N –non-affected), 50 % prenášačov (N/A) a 25 % postihnutých (A/A) ochorením CN-GCS.